06 December 2014

2:20 hours catch up.

Percakapan bersama Shinta:

S: Blablabla iya lu operasi mata kucing kan.
C: ... Mata ikannnnn.
S: Oiya mata ikan!
Ga sampe 1 menit kemudian:
S: Blabla itu mata kucing.
C: Mata ikannnnnnnnnnnn.
S: Oiya mata ikan!!

---

S: Blablabla topik sex itu kan mungkin sampe sekarang dianggap phobia blablabla..
C: *Motong* Tabu maksud lu.
S: Oiya tabu.

xD
Hahahaha <3 <3No comments:

Post a Comment

Page views.