21 January 2016

Changes.

Percakapan sama sang pacar (or should I say.. fiance...? Haha enek ah..) right after the proposal:

F: Ada yang berubah ga sih? Aku sih rasanya.. jadi aga awkward gitu.
C: Hah kenapa awkward?
F: Haha gatau aga awkward aja kalo mau manggil kamu.
C: Aku ada sih. Jujur ya.. aku berasanya jadi lebih hormat ke kamu. Hahahaha!!

xD

No comments:

Post a Comment

Page views.